Franczyza

Czy myślałeś kiedyś o otwarciu własnej restauracji? Teraz masz taką możliwość!

Sieć Pizzerii-Trattorii Presto oferuje Państwu możliwość poprowadzenia własnej, włoskiej restauracji pod marką Presto w ramach rozwijanego przez firmę systemu franczyzowego. Franczyza polega na udzieleniu franczyzobiorcy licencji na prowadzenie działalności pod marką franczyzodawcy i w oparciu o jego pomysł, know-how, wiedzę i doświadczenie. Rozpoczynając współpracę z naszą firmą otrzymają Państwo nie tylko prawo do działania pod marką Presto, ale także wszelką wiedzę, informacje i wsparcie niezbędne do samodzielnego otwarcia i poprowadzenia lokalu.
 
Przystępując do sieci Presto, franczyzobiorca rozpoczyna działalność pod uznaną na rynku marką, jednak funkcjonuje jako niezależny przedsiębiorca - prowadzi restaurację na własny rachunek. Zarówno lokal jak i znajdujące się w nim wyposażenie są własnością franczyzobiorcy (lokal może być wynajęty lub dzierżawiony). Ponosi on koszty adaptacji i funkcjonowania lokalu oraz posiada prawo do całości dochodów płynących z prowadzonej działalności. Presto ze swojej strony zobowiązane jest zaś wyposażyć franczyzobiorcę w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia restauracji.

O sieci

Sieć Pizzerii Trattorii Presto rozpoczęła działalność w 1998 roku w Łodzi. Przeszło dziesięcioletnia obecność na rynku gastronomicznym pozwoliła nam zdobyć wiedzę i doświadczenie, a także wypracować procedury i standardy prowadzenia włoskich restauracji, z których obecnie mogą korzystać nasi franczyzobiorcy.
 
Franczyzobiorcy sieci z powodzeniem i sukcesami prowadzą dziś lokale w kilku miastach Polski. Poszukujemy kolejnych osób zainteresowanych prowadzeniem własnej włoskiej restauracji na terenie całego kraju.
 
Presto Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Organizacji Franczyzodawców, zrzeszającej sieci franczyzowe spełniające wymogi Kodeksu Etyki Franczyzy. Członkostwo POF jest potwierdzeniem działania według najwyższych standardów etycznych oraz dbałości o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Czym jest franczyza?

Franczyza polega na udzieleniu przez jednego przedsiębiorcę (franczyzodawcę) innemu przedsiębiorcy (franczyzobiorcy) licencji na prowadzenie działalności pod marką franczyzodawcy i w oparciu o jego pomysł, know-how, wiedzę, doświadczenie i wsparcie.

Franczyza w Presto

Współpraca franczyzowa z siecią Presto daje możliwość prowadzenia własnej włoskiej restauracji w ramach sieci o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej. Zapewniamy dostęp do sprawdzonego know-how, a także stałą pomoc i wsparcie ze strony wykwalifikowanego personelu franczyzodawcy przez cały okres współpracy.
Przystępując do sieci Presto, franczyzobiorca rozpoczyna działalność pod uznaną na rynku marką, jednak funkcjonuje jako niezależny przedsiębiorca - prowadzi restaurację na własny rachunek. Zarówno lokal jak i znajdujące się w nim wyposażenie są własnością franczyzobiorcy (lokal może być wynajęty lub dzierżawiony). Ponosi on koszty adaptacji i funkcjonowania lokalu oraz posiada prawo do całości dochodów płynących z prowadzonej działalności. Presto ze swojej strony zobowiązane jest zaś wyposażyć franczyzobiorcę w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia restauracji.

 

Co mamy do zaoferowania?

Trudno wymienić wszystkie korzyści płynące z przystąpienia do sieci franczyzowych restauracji Presto. Do najważniejszych należą z pewnością:

 • Możliwość prowadzenia własnej włoskiej restauracji pod marką o ugruntowanej pozycji rynkowej i w oparciu o sprawdzony model operacyjny.
 • Dostęp do menu i receptur cieszących się wielką popularnością wśród klientów.
 • Dostęp do procedur organizacyjnych umożliwiających sprawne zarządzanie lokalem.
 • Korzystanie z gotowego systemu identyfikacji wizualnej sieci.
 • Pomoc we wdrożeniu zasad systemu HACCP i realizacji wszystkich wymagań higieniczno-sanitarnych.
 • Korzystanie z działań marketingowych planowanych i organizowanych przez centralę systemu, możliwość uczestniczenia w regularnie organizowanych akcjach promocyjnych dla klientów.
 • Dostęp do organizowanych przez franczyzodawcę, bezpłatnych szkoleń dla franczyzobiorcy i jego pracowników z zakresu zarządzania restauracją i pracy na poszczególnych stanowiskach.
 • Stałe wsparcie operacyjne i organizacyjne ze strony franczyzodawcy oraz pomoc w każdym aspekcie funkcjonowania restauracji.

 
Czego oczekujemy?

Osoba zainteresowana współpracą franczyzową z siecią Presto powinna:

 • Dysponować odpowiednim lokalem, w którym prowadzona będzie restauracja (lokal może być wynajęty lub dzierżawiony).
 • Dysponować kapitałem na pokrycie kosztów inwestycji związanej z przystąpieniem do sieci (min. 150 tys. zł).
 • Rozumieć i akceptować warunki i zasady współpracy franczyzowej.
 • Być osobą dynamiczną, przedsiębiorczą i dyspozycyjną - gotową do osobistego zaangażowania się w prowadzenie restauracji.
 • Mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej - optymalnie gastronomicznej i wielkie zamiłowanie do kuchni włoskiej.

 
Kontakt

Osoby zainteresowane współpracą franczyzową prosimy o kontakt z Izabellą Borowską pod numerem telefonu: 602 55 77 22
lub drogą mailową na adres e-mail: i.borowska@pizzeriapresto.pl